ailebirlesimievraklar

Almanya Aile Birleşimi Vizesi İçin Başvuru Yapmak için.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi Nedir? Öğrenmek için Tıklayın

Aile Birleşimi İçin Gerekli Evraklar
Almanya’da Bulunan Eşin Yanına Göç
Aile Birleşimi Vizesi alarak Almanya’da yaşayan eşin yanına gitmek için başvuru esnasında bir takım belgeler istenmektedir. İstenen belgelerin ikişer adet fotokopileri de başvuru esnasında sunulmalıdır. Başvuru esnasında istenilebilecek belgeler:

Almanca olarak tam şekilde doldurulmuş 2 adet başvuru formu
İkamet Yasası’nın 54.maddesi gereğince doldurulan ek belge
İki adet biometrik vesikalık fotoğraf
Pasaport
Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği
Tam Tekmil Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus kayıt örneğinde yer alan düşünceler bölümünün tam olarak doldurulmuş olması
Eşler daha önce velilik gerçekleştirdi ise gerekçeli boşanma ilamı ve bununla ilgili resmi belgeler
Almanya’da yaşayan eşin ikametgâh adresi
Almanya’da ikamet eden eş Alman vatandaşı ise pasaport yada kimlik belgesi, eğer doğuştan Alman vatandaşı ise doğum belgesi istenmektedir. Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi, oturma izni, fotokopisi ve A1 dil belgesi başvurularda gereklidir.
Almanya asgari dil bilgisi seviyesi A1 olarak belirlenmiştir. Bu kursta dil yeterliliği anlama, okuma, konuşma ve yazmadan oluşmaktadır.
Dil sertifikasının yetkili bir kurumdan alınması gereklidir ve Türkiye’de Goethe Enstitüsü bu alanda yetkilidir. Başvuru esnasında dil sertifikasının aslı sunulmalıdır.
Eğer herhangi bir sağlık sorunu veya dil öğrenmeyi engelleyecek bir sağlık nedeni varsa bunun yakın tarihli bir doktor raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.
Okuryazar olamamak veya çok ileri yaşta olma durumu dil öğrenme konusunda engel teşkil etmemektedir.
Bir yıl boyunca Almanca eğitimi alınıp dil öğrenilemediyse bunu belgelendiren kursa katılım belgeleri ve sınavlara giriş belgeleri başvuru esnasında sunulmalıdır.
Kişinin durumunu ortaya çıkaran hallerin tam ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olup bunun yazılı bir şekilde başvuru esnasında vize bölümüne sunulması yeterli olacaktır.
Vize başvurularında tüm bu belgelerin tam ve eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. Bazı durumlarda vize bölümü tarafından ek bilgiler de istenilebilmektedir.
Vize başvuru sürecinde yetkililer tarafından başvuru süreci ile ilgili bilgi verilemeyeceği anlayışla karşılanmalıdır.

Alman Vatandaşı Olan Çocuğun Yanına Göç
Alman vatandaşı olan çocuğun yanına gidebilmek için bir takım belgelerin ibraz edilmesi zorunluluğu vardır. Belgelerin eksiksiz ve tam bir şekilde ayrıca ikişer adet fotokopileri ile vize bölümlerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru esnasında istenen belgeler:

2 adet başvuru formu (Almanca doldurulmalıdır.)
Şahsen imzalanmış Oturum Kanunu 54.maddesine uygun pasaport
İki adet vesikalık fotoğraf
Çocuğa ait olan uluslararası doğum kayıt örneği ve nüfus kayıt örneği
Önceden yapılan evlilikler boşanmalar ve bununla bağlantılı olaylar açıkça belirtilmelidir.
Çocuk Almanya’da doğduysa Alman doğum kayıt belgesi, Almanya’da doğmadıysa babanın kayıtlı olduğu ülkenden uluslararası nüfus kayıt örneği alınmalıdır.
Çocuğun Alman kimliği veya pasaportu
Çocuğun güncel adresi
Almanya’da yaşayan ebeveyne ait olan kimlik veya pasaport, bunun dışında oturum izni belgesi de kabul edilmektedir.
Ebeveynlere ait uluslararası evlenme belgesi
Evlilik dışı dünyaya gelen çocuklarda babalığı tanıma senedi – Velayet Beyanı
Boşanan çiftlerde ise boşanma belgesi ve velayet kararı
Bu belgeler tamamlandıktan sonra Almanya’da yaşayan çocuğun yanına göç etmek için vize başvurusunda bulunulabilir. Belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu inceleme süresi Alman kurumlarının da dahil olmasıyla iki veya üç ay sürebilmektedir. İlk 3 ay tamamlanmadan vize başvuru süreci ile ilgili bilgi verilmemektedir.

Çocukları Almanya’ya Getirmek
Çocuklarınızı Almanya’ya getirmeniz için de bazı vize şartları aranmaktadır. Aranan ilk şart çocukların bekar ve 18 yaşını doldurmamış olmasıdır. Ayrıca çocuk kaç yaşında olursa olsun başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru esnasında 12 yaşın üzerinde olan her bireyden parmak izi alınmaktadır. Titizlikle çalışmanın yürütülmesinin en temel nedeni ebeveynlerden birinin çocuğunu Almanya’ya kaçırmasının engellenmesidir. Çocukları Almanya’ya getirmek için istenilen belgeler:

Almanca olarak tam ve eksiksiz bir biçimde doldurulan iki adet başvuru formu
İki adet vesikalık fotoğraf
Pasaport
İkamet Kanunu kapsamında yer alan ek belge
Çocuğa ait uluslararası doğum kayıt belgesi
Anne ve babaya ait olan nüfus kayıt belgesi
Boşanma kararının Almanca tercümesi, velayet belgesi ve çocuk Almanya’da kalacaksa buna dair noter onaylı rıza belgesi veya kurum tarafından verilen resmi karar
Türkiye’de kalan ebeveynin ikametgâhı
Almanya’da yaşayan anne veya babaya ait olan Alman pasaportu, kimlik veya oturma izni
İşlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi adına tüm belgeler eksiksiz bir şekilde iletilmelidir. Bu belgeler çocukların yurt dışına çıkması durumunca check list olarak kullanılabilmektedir. Belgelerin sunulmasının ardından işlem süreci başlamaktadır.

Evlat Edinilen Çocuklar
Eğer çocuk evlat edinildiyse ve Almanya’da yaşıyorsa bazı belgeler ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin iki adet fotokopisi de vize bölümüne sunulmalıdır. Başvuru esnasında şu belgeler ibraz edilmelidir:

Başvuru esnasında iki adet başvuru formu Almanca doldurulmalıdır.
Şahsen imzalanmış Oturum Kanununa uygun belge
Pasaport
2 adet vesikalık fotoğraf
Çocuğa ait uluslararası doğum kayıt belgesi
Anne ve babanın nüfus kayıt örneği
Alman pasaportu ve kimliği
Almanya’da yaşayan evlat ve ebeveynlerin oturma izinleri
Evlat edinme kararı (resmi makamlar tarafından verilmiş)
Evlat edinme ile ilgili resmi kurumlarca verilen kararın Alman makamlar tarafından da tanınmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.
Tüm bu belgelerin ve şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular
Başvurumu Nereye Yapmalıyım?
Başvurunuzu bölgenize bakmakla yükümlü olan Almanya Büyükelçiliği/Başkonsolosluğundan yapabilirsiniz. Türkiye’de sadece Ankara Almanya Büyükelçiği, İstanbul Almanya Başkonsolosluğu ve İzmir Almanya Başkonsolosluğu bu başvuruları kabul etmektedir Hangisinin yetki alanında olduğunuzu öğrenmek için Almanya Konsolosluğu adlı sayfamızı ziyaret ediniz.
Başvurumu Ne Zaman Yapmalıyım?
Başvurunuzu Almanya’ya gitmek istediğiniz tarihten 3(üç) ay öncesinden yapmanız sizin yararınıza olacaktır.
Başvurum Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?
Başvurunuz konsolosluğun yoğunluk durumuna göre ortalama 3(üç) ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

 

 

No Internet Connection