• Teil A - Themen und Aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 3

  Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.

  Bölüm A: Konular ve görevler (zorunlu bölüm)
  Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

  Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

  Kurs Genel bakış Kapitel 3

  Kapitel 3: Unterwegs in München: Teil A: Im Hotel 58 | Der Stadtplan 66 |In München 67 |Teil B Wissenswertes (fakultativ) 72 |Teil C Die Nomengruppe 74 | Verben 77 |Präpositionen 81 |Teil D Rückblick 82

  Kapitel 3 Unterwegs in München
  Sprachliche Handlungen: Ein Hotelzimmer reservieren - Sich im Hotel anmelden - Probleme im Hotelzimmer benennen - Sich in einer Stadt orientieren - Informationen über Museen erfragen (Öffnungszeiten/Eintrittspreise)
  Wortschatz: Hotel - Wörter auf dem Stadtplan - Sehenswürdigkeiten - Zeitangaben: Uhrzeit, Tageszeit
  Grammatik: Nomengruppe im Akkusativ s Komposita s Verben im Präsens s Verben mit Akkusativ s Modalverb: möchte(n) s Temporale und lokale Präpositionen
  Aussprache -er [Œ] im Auslaut - Umlaute: ö [¿]; ü [Y]
  Fakultativ (Teil B): Die beliebtesten deutschen Städte - München

  a1 sayfa 57 kapitel 3

  57 siebenundfünfzig | elliyedi 57

 • Teil A Im Hotel | Otelde

     Dinleyin ve Okuyun

  58

  58 achtundfünfzig | ellisekiz 58

 • Teil A Im Hotel | Otelde

  59  

  59 neunundfünfzig | ellidokuz 59

 • Teil A Im Hotel | Otelde

  60  

  60 sechzig | altmış 60

 • Teil A Im Hotel | Otelde

  61 01

   Dinleyin ve Çözün

  61 02

  61 einsechzig | altmışbir 61

 • Teil A Im Hotel | Otelde

  62

  62 zweiundsechzig | altmışiki 62

 • Teil A Im Hotel | Otelde

   Dinleyin ve tekrar edin 

  63 01

  63 02

   Dinleyin ve Okuyun

  63 03

  63 dreiundsechzig | altmışüç 63

 • Teil A Im Hotel | Otelde

   64 01

   Dinleyin ve tekrar edin

  64 02

  64 vierundsechzig | altmışdört 64

 • Teil A Im Hotel | Otelde

   65

   

  65 fünfundsechzig | altmışbeş 65

 • Teil A Der Stadtplan | Şehir planı

     Dinleyin ve Okuyun

  66

   

  66 sechsundsechzig | altmışaltı 66

 • Teil A Der Stadtplan | Şehir planı

   Dinleyin ve tekrar edin

  67

    

  67 siebenundsechzig | altmışyedi 67

 • Teil A In München | Münihte

    Diyaloğu dinleyin

  68

    

  68 achtundsechzig | altmışsekiz 68

 • Teil A In München | Münihte

    Diyaloğu ve çözün

  69

    

  69 neunundsechzig | altmışdokuz 69

 • Teil A In München | Münihte

  70

   

    

  70 siebzig | yetmiş 70

 • Teil A In München | Münihte

  71

  71 einundsiebzig | yetmişbir 71

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

  72

  72 zweiundsiebzig | yetmişiki 72

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

     Dinleyin ve okuyun

  73

  73 dreiundsiebzig | yetmişüç 73

 • Teil C Nomengruppe | isim tamlaması

  74

  74 vierundsiebzig | yetmişdört 74

 • Teil C Nomengruppe | isim tamlaması

  75

  75 fünfundsiebzig | yetmişbeş 75

 • Teil C Verben | fiiller

  76

  76 sechsundsiebzig | yetmişaltı 76

 • Teil C Verben | fiiller

  77

  77 siebenundsiebzig | yetmişyedi 77

 • Teil C Verben | fiiller

  78

  78 achtundsiebzig | yetmişsekiz 78

 • Teil C Verben | fiiller

  79

  79 neunundsiebzig | yetmişdokuz 79

 • Teil C Präpositionen | edatlar

  80

  80 achtzig | seksen 80

 • Teil C Präpositionen | edatlar

  81

  81 einundachtzig | seksenbir 81

 • Teil D Rückblick | geriye bakış

   Konuşmayı dinleyin

  82

  82 zweiundachtzig | sekseniki 82

 • Teil D Rückblick | geriye bakış

  83

  83 dreiundachtzig | seksenüç 83

 • Teil D Rückblick | geriye bakış

  84

  84 vierundachtzig | seksendört 84

Teil A - Themen und Aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 3

Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.

Bölüm A: Konular ve görevler (zorunlu bölüm)
Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

Kurs Genel bakış Kapitel 3

Kapitel 3: Unterwegs in München: Teil A: Im Hotel 58 | Der Stadtplan 66 |In München 67 |Teil B Wissenswertes (fakultativ) 72 |Teil C Die Nomengruppe 74 | Verben 77 |Präpositionen 81 |Teil D Rückblick 82

Kapitel 3 Unterwegs in München
Sprachliche Handlungen: Ein Hotelzimmer reservieren - Sich im Hotel anmelden - Probleme im Hotelzimmer benennen - Sich in einer Stadt orientieren - Informationen über Museen erfragen (Öffnungszeiten/Eintrittspreise)
Wortschatz: Hotel - Wörter auf dem Stadtplan - Sehenswürdigkeiten - Zeitangaben: Uhrzeit, Tageszeit
Grammatik: Nomengruppe im Akkusativ s Komposita s Verben im Präsens s Verben mit Akkusativ s Modalverb: möchte(n) s Temporale und lokale Präpositionen
Aussprache -er [Œ] im Auslaut - Umlaute: ö [¿]; ü [Y]
Fakultativ (Teil B): Die beliebtesten deutschen Städte - München

a1 sayfa 57 kapitel 3

57 siebenundfünfzig | elliyedi 57

No Internet Connection