• Teil A - Themen und aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 4

  Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
  Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

  Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

  Kurs Genel bakış Kapitel 4

  Kapitel 4: Essen und Trinken: Teil A | Frühstück im Hotel 86 | Geschirr und Besteck 89 | Essen und Trinken 90 | Im Restaurant 95 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 98 | Teil C Die Nomengruppe 100 | Verben 102 | Personalpronomen im Akkusativ 105 | Teil D Rückblick 106

  Kapitel 4 Essen und Trinken
  Sprachliche Handlungen: Essen und Trinken bestellen - Nahrungsmittel einkaufen - Einfache Rezepte lesen - Informationen über Essgewohnheiten geben und erfragen
  Wortschatz: Frühstück - Lebensmittel - Verpackungen und Maße - Anweisungen zum Kochen - Essgewohnheiten - Essen im Restaurant
  Grammatik: Nomengruppe im Akkusativ - Plural der Nomen - Modalverb: mögen - Präteritum von sein und haben - Personalpronomen im Akkusativ
  Aussprache: Diphthonge: eu, äu [y], au [aU] - Umlaute: ä [E]
  Fakultativ (Teil B): Das Essen-und-Trinken-Quiz - Die Kartoffel - Zwei Rezepte mit Kartoffeln

  a1 kapitel 4 sayfa 85

  85 fünfundachtzig | seksenbeş 85

 • Teil A Frühstück im Hotel | Otelde kahvaltı

     Dinleyin ve okuyun

  86

  86 sechsundachtzig | seksenaltı 86

 • Teil A Frühstück im Hotel | Otelde kahvaltı

     Dinleyin ve amamlayın

  87 01

   Dinleyin ve okuyun

  87 02

  87 siebenundachtzig | seksenyedi 87

 • Teil A Geschirr und Besteck | Tabak ve çatal bıçak takımı  

  88 01

   Dinleyin ve tekrarlayın

  88 02

  88 achtundachtzig | seksensekiz 88

 • Teil A Geschirr und Besteck | Tabak ve çatal bıçak takımı  

  89

  89 neunundachtzig | seksendokuz 89

 • Teil A Essen und Trinken | Yeme içme 

   90

  90 neunzig | doksan 90

 • Teil A Essen und Trinken | Yeme içme 

  91

  91 einundneunzig | doksanbir 91

 • Teil A Essen und Trinken | Yeme içme 

   Dinleyin ve tamamlayın

   92

  92 zweiundneunzig | doksaniki 92

 • Teil A Essen und Trinken | Yeme içme 

   93

  93 dreiundneunzig | doksanüç 93

 • Teil A Im Restaurant | Restoranda 

   Dinleyin ve okuyun

  94

  94 vierundneunzig | doksandört 94

 • Teil A Im Restaurant | Restoranda 

     Dinleyin ve tekrar edin

  95

  95 fünfundneunzig | doksanbeş 95

 • Teil A Im Restaurant | Restoranda 

  96 01

     Dinleyin ve cevaplayın

  96 02

   

  96 sechsundneunzig | doksanaltı 96

 • Teil A Im Restaurant | Restoranda 

  97

     

  97 siebenundneunzig | doksanyedi 97

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

   98

     

  98 achtundneunzig | doksansekiz 98

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

     Dinleyin ve okuyun

  99

     

  99 neunundneunzig | doksandokuz 99

 • Teil C Nomengruppe | isim tamlaması

     100

  100 einhundert | yüz100

 • Teil C Nomengruppe | isim tamlaması

  101

  101 einhunderteins | yüzbir 101

 • Teil C Verben | fiiller

  102

  102 einhundertzwei | yüziki 102

 • Teil C Verben | fiiller

  103

  103 einhundertdrei | yüzüç 103

 • Teil C Verben | fiiller

  104

  104 einhundertvier | yüzdört 104

 • Teil C Verben | fiiller

  105

  105 einhundertfünf | yüzbeş 105

 • Teil D Rückblick | geriye bakış

   Konuşmayı dinleyin

  106

  106 einhundertsechs | yüzaltı 106

 • Teil D Rückblick | geriye bakış

  107

  107 einhundertsieben | yüzyedi 107

 • Teil D Rückblick | geriye bakış

   108

  108 einhundertacht | yüzsekiz 108

Teil A - Themen und aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 4

Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

Kurs Genel bakış Kapitel 4

Kapitel 4: Essen und Trinken: Teil A | Frühstück im Hotel 86 | Geschirr und Besteck 89 | Essen und Trinken 90 | Im Restaurant 95 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 98 | Teil C Die Nomengruppe 100 | Verben 102 | Personalpronomen im Akkusativ 105 | Teil D Rückblick 106

Kapitel 4 Essen und Trinken
Sprachliche Handlungen: Essen und Trinken bestellen - Nahrungsmittel einkaufen - Einfache Rezepte lesen - Informationen über Essgewohnheiten geben und erfragen
Wortschatz: Frühstück - Lebensmittel - Verpackungen und Maße - Anweisungen zum Kochen - Essgewohnheiten - Essen im Restaurant
Grammatik: Nomengruppe im Akkusativ - Plural der Nomen - Modalverb: mögen - Präteritum von sein und haben - Personalpronomen im Akkusativ
Aussprache: Diphthonge: eu, äu [y], au [aU] - Umlaute: ä [E]
Fakultativ (Teil B): Das Essen-und-Trinken-Quiz - Die Kartoffel - Zwei Rezepte mit Kartoffeln

a1 kapitel 4 sayfa 85

85 fünfundachtzig | seksenbeş 85

No Internet Connection