• Teil A - Themen und Aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 5

  Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
  Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

  Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

  Kurs Genel bakış Kapitel 5

  Kapitel 5: Alltag Teil A Tagesablauf 110 | Stress im Büro 114 | Am Computer 120 | Einen Termin vereinbaren 121 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 128 | Teil C Verben 130 | Temporale Präpositionen 136 | Teil D Rückblick 137

  Kapitel 5 Alltag
  Sprachliche Handlungen Tagesablauf beschreiben - Arbeitstätigkeiten und Computerfunktionen benennen - Über Vergangenes berichten - Termine vereinbaren und absagen
  Wortschatz Tagesablauf - Tätigkeiten am Arbeitsplatz - Arbeit am Computer - Terminvereinbarung - Zeitangaben: Datum und Uhrzeit - Anrede und Grüße in Briefen
  Grammatik Trennbare und nicht trennbare Verben - Perfekt - Modalverben: sollen und müssen - Temporale Präpositionen
  Aussprache Der Wortakzent - Der Laut st [St]
  Fakultativ (Teil B) Fernsehen im internationalen Vergleich - Können Sie ohne Fernseher leben?

  a1 kapitel 5 sayfa 109

  109 einhundertneun | yüzdokuz 109

 • Teil A Tagesablauf | günlük akış

   Dinleyin ve okuyun

   110

  110 einhundertzehn | yüzon 110

 • Teil A Tagesablauf | günlük akış

   111

  111 einhundertelf | yüzonbir 111

 • Teil A Tagesablauf | günlük akış

     Dinleyin hangisi doğru hangisi yanlış

  112 01

   Dinleyin ve tekrar edin

  112 02

  112 einhunderzwölf | yüzoniki 112

 • Teil A Tagesablauf | günlük akış

   Dinleyin ve yazın

  113

  113 einhunderdreizehn | yüzonüç 113

 • Teil A Stress im Büro | Ofiste stres

  114

  114 einhundertvierzehn | yüzondört 114

 • Teil A Stress im Büro | Ofiste stres

  115

  115 einhundertfünfzehn | yüzonbeş 115

 • Teil A Stress im Büro | Ofiste stres

  116 01

   Dinleyin ve okuyun

  116 02

  116 einhundertsechszehn | yüzonaltı 116

 • Teil A Stress im Büro | Ofiste stres

  117

  117 einhundertsiebzehn | yüzonyedi 117

 • Teil A Stress im Büro | Ofiste stres

  118

  118 einhundertachtzehn | yüzonsekiz 118

 • Teil A Stress im Büro | Ofiste stres

  119

  119 einhundertneunzehn | yüzondokuz 119

 • Teil A Am Computer | Bilgisayarda

  120

  120 einhundertzwanzig | yüzyirmi 120

 • Teil A Am Computer | Bilgisayarda

   Dinleyin ve tekrarlayın

  121

  121 einhunderteinundzwanzig | yüzyirmibir

 • Teil A Einen Termin Vereinbaren | Bir Randevu almak

  122

  122 einhundertzweiundzwanzig | yüzyirmiki

   

 • Teil A Einen Termin Vereinbaren | Bir Randevu almak

   Dinleyin ve tekrar edin

  123

  123 einhundertdreiundzwanzig | yüzyirmiüç

 • Teil A Einen Termin Vereinbaren | Bir Randevu almak

  124 01

   Cepları dinleyin

  124 02

   Dinleyin ve tekrar edin

  124 03

   

  124 einhundertvierundzwanzig | yüzyirmidört

 • Teil A Einen Termin Vereinbaren | Bir Randevu almak

  125

  125 einhundertfünfundzwanzig | yüzyirmibeş

 • Teil A Einen Termin Vereinbaren | Bir Randevu almak

  126

  126 einhundertsechsundzwanzig | yüzyirmialtı

 • Teil A Einen Termin Vereinbaren | Bir Randevu almak

  127

  127 einhundertsiebenundzwanzig | yüzyirmiyedi

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

   128

  128 einhundertachtundzwanzig | yüzyirmisekiz

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

     Dinleyin ve okuyun

  129

  129 einhundertneunundzwanzig | yüzyirmidokuz

 • Teil C Verben | fiiller

   130

  130 einhundertdreißig | yüzotuz

 • Teil C Verben | fiiller

   131

  131 einhunderteinunddreißig | yüzotuzbir

 • Teil C Verben | fiiller

   132

  132 einhundertzweiunddreißig | yüzotuziki

 • Teil C Verben | fiiller

   133

  133 einhundertdreiunddreißig | yüzotuzüç

 • Teil C Verben | fiiller

   134

  134 einhundertvierunddreißig | yüzotuzdört

 • Teil C Verben | fiiller

   135

  135 einhundertfünfunddreißig | yüzotuzbeş

 • Teil C Rückblick | Geriye bakış

   136

  136 einhundertsechsunddreißig | yüzotuzaltı

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

     Konuşmayı dinleyin137

  137 einhundertsiebenunddreißig | yüzotuzyedi

 • Teil C Rückblick | Geriye bakış

   138

  138 einhundertachtunddreißig | yüzotuzsekiz

 • Teil C Rückblick | Geriye bakış

   139

  139 einhundertneununddreißig | yüzotuzdokuz

 • Teil C Rückblick | Geriye bakış

   140

  140 einhundertvierzig | yüzkırk

Teil A - Themen und Aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 5

Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

Kurs Genel bakış Kapitel 5

Kapitel 5: Alltag Teil A Tagesablauf 110 | Stress im Büro 114 | Am Computer 120 | Einen Termin vereinbaren 121 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 128 | Teil C Verben 130 | Temporale Präpositionen 136 | Teil D Rückblick 137

Kapitel 5 Alltag
Sprachliche Handlungen Tagesablauf beschreiben - Arbeitstätigkeiten und Computerfunktionen benennen - Über Vergangenes berichten - Termine vereinbaren und absagen
Wortschatz Tagesablauf - Tätigkeiten am Arbeitsplatz - Arbeit am Computer - Terminvereinbarung - Zeitangaben: Datum und Uhrzeit - Anrede und Grüße in Briefen
Grammatik Trennbare und nicht trennbare Verben - Perfekt - Modalverben: sollen und müssen - Temporale Präpositionen
Aussprache Der Wortakzent - Der Laut st [St]
Fakultativ (Teil B) Fernsehen im internationalen Vergleich - Können Sie ohne Fernseher leben?

a1 kapitel 5 sayfa 109

109 einhundertneun | yüzdokuz 109

No Internet Connection