• Teil A -  Themen und Aufgaben | Konular ve Görevler Kapitel 6

  Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
  Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

  Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

  Kurs Genel bakış Kapitel 6

  Kapitel 6: Reisen Teil A Die Jahreszeiten und das Wetter 142 | Reiseziele 144 | Reisevorbereitungen 145  | Verkehrsmittel 151 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 157 | Teil C Satzverbindungen: Konjunktionen 159 | Verben 160 | Die Nomengruppe 164 | Teil D Rückblick 166

  Kapitel 6 Reisen
  Sprachliche Handlungen Das Wetter beschreiben - Über Reiseziele sprechen - Gründe angeben - Sachen für den Urlaub benennen - Kleidung einkaufen - Sich nach Fahrkarten erkundigen - Über Urlaubserlebnisse berichten
  Wortschatz Wetter - Jahreszeiten - Monate - Reiseziele - Kleidung - Farben - Verkehrsmittel
  Grammatik Satzverbindungen: Konjunktionen - Modalverb: wollen - Imperativ - Verben mit Dativ - Personalpronomen im Dativ - Lokale Präpositionen: Richtungsangaben
  Aussprache Der Laut ch [C]
  Fakultativ (Teil B) Grafik: Warum sie nicht verreisen - Urlaub und Geld

  a1 kapitel 6 sayfa 141

   141 einhunderteinundvierzig | yüzkırkbir

  Read more

 • Teil A Jahreszeiten | Mevsimler

     Dinleyin ve okuyun

  142

  142 einhundertzweiundvierzig | yüzkırkiki

  Read more

 • Teil A Jahreszeiten | Mevsimler

     Dinleyin ve okuyun

   143

  143 einhundertdreiundvierzig | yüzkırküç

  Read more

 • Teil A Reiseziele | Seyahat yerleri

  144

  144 einhundertvierundvierzig | yüzkırdört

  Read more

 • Teil A Reiseziele | Seyahat yerleri

   145 01

   Dinleyin ve anlatın

  145 02

  145 einhundertfünfundvierzig | yüzkırbeş

  Read more

 • Teil A Reisevorbereitungen | Seyahat hazırlıkları

   146

  146 einhundertsechsundvierzig | yüzkıraltı

  Read more

 • Teil A Vor dem Urlaub | Seyahatten önce

     Diyaloğu dinleyin

  147

  147 einhundertsiebenundvierzig | yüzkıryedi

  Read more

 • Teil A Reisevorbereitungen | Seyahate hazırlık  

   148

  148 einhundertachtundvierzig | yüzkırsekiz

  Read more

 • Teil A Reisevorbereitungen | Seyahate hazırlık  

   149 01

   Konuşmayı dinleyin

  149 02

  149 einhundertneunundvierzig | yüzkırdokuz

  Read more

 • Teil A Verkehrsmittel | Taşıma araçları

   150

  150 einhundertfünfzig | yüzelli

  Read more

 • Teil A Verkehrsmittel | Taşıma araçları

     Dinleyin ve tekrar edin

  151 01

   Diyaloğu dinleyin

  151 02

  151 einhunderteinundfünfzig | yüzellibir

  Read more

 • Teil A Verkehrsmittel | Taşıma araçları

    152

  152 einhundertzweiundfünfzig | yüzelliiki

  Read more

 • Teil A Verkehrsmittel | Taşıma araçları

    153

  153 einhundertdreiundfünfzig | yüzelliüç

  Read more

 • Teil A Verkehrsmittel | Taşıma araçları

    154

  154 einhundertvierundfünfzig | yüzellidört

  Read more

 • Teil A Verkehrsmittel | Taşıma araçları

      Anonsları dinleyin

  155

  155 einhundertfünfundfünfzig | yüzellibeş

  Read more

 • Teil A Wissenswertes | Bilmeye değer

   156

  156 einhundertsechsundfünfzig | yüzellialtı

  Read more

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

   157 01

   Dinleyin ve okuyun

  157 02

  157 einhundertsiebenundfünfzig | yüzelliyedi

  Read more

 • Teil B Satzverbindungen |Cümle bağlantıları

  158 01

   Dinleyin ve okuyun

  158 02

   

  158 einhundertachtundfünfzig | yüzellisekiz

  Read more

 • Teil C Satzverbindungen | Cümle bağlantıları

   159

  159 einhundertneunundfünfzig | yüzellidokuz

  Read more

 • Teil C Verben | Fiiler

   160

  160 einhundertsechszig | yüzaltmış

  Read more

 • Teil C Verben | Fiiler

   161

  161 einhunderteinundsechszig | yüzaltmışbir

  Read more

 • Teil C Verben | Fiiler

   162

  162 einhundertzweiundsechszig | yüzaltmışiki

  Read more

 • Teil C Verben | Fiiler

   163

  163 einhundertdreiundsechszig | yüzaltmışüç

  Read more

 • Teil C Nomengruppe | isim tamlaması

   164

  164 einhundertvierundsechszig | yüzaltmışdört

  Read more

 • Teil C Nomengruppe | sim tamlaması

   165

  165 einhundertfünfundsechszig | yüzaltmışbeş

  Read more

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

     Konuşmayı dinleyin

  166

  166 einhundertsechsundsechszig | yüzaltmışaltı

  Read more

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

   167

  167 einhundertsiebenundsechszig | yüzaltmışyedi

  Read more

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

   168

  168 einhundertachtundsechszig | yüzaltmışsekiz

  Read more

Teil A -  Themen und Aufgaben | Konular ve Görevler Kapitel 6

Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

Kurs Genel bakış Kapitel 6

Kapitel 6: Reisen Teil A Die Jahreszeiten und das Wetter 142 | Reiseziele 144 | Reisevorbereitungen 145  | Verkehrsmittel 151 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 157 | Teil C Satzverbindungen: Konjunktionen 159 | Verben 160 | Die Nomengruppe 164 | Teil D Rückblick 166

Kapitel 6 Reisen
Sprachliche Handlungen Das Wetter beschreiben - Über Reiseziele sprechen - Gründe angeben - Sachen für den Urlaub benennen - Kleidung einkaufen - Sich nach Fahrkarten erkundigen - Über Urlaubserlebnisse berichten
Wortschatz Wetter - Jahreszeiten - Monate - Reiseziele - Kleidung - Farben - Verkehrsmittel
Grammatik Satzverbindungen: Konjunktionen - Modalverb: wollen - Imperativ - Verben mit Dativ - Personalpronomen im Dativ - Lokale Präpositionen: Richtungsangaben
Aussprache Der Laut ch [C]
Fakultativ (Teil B) Grafik: Warum sie nicht verreisen - Urlaub und Geld

a1 kapitel 6 sayfa 141

 141 einhunderteinundvierzig | yüzkırkbir

No Internet Connection