• Teil A - Themen und Aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 7

  Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
  Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

  Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

  Kurs Genel bakış Kapitel 7

  Kapitel 7: Wohnen Teil A Eine Wohnung in der Stadt 170 | Die Wohnungseinrichtung 178 | Die Hausordnung 183 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 185 | Teil C Lokalangaben 187 | Verben 189 | Adjektive 192 | Nomen 193 | Teil D Rückblick 194

  Kapitel 7 Wohnen
  Sprachliche Handlungen Eine Wohnung und die Wohnlage beschreiben - Wohnungsanzeigen lesen - Gespräche mit einem Makler führen - Über Möbel und die Wohnungseinrichtung sprechen - Den Weg beschreiben - Die Hausordnung lesen
  Wortschatz Wohnung - Wohnlage - Umgebung der Wohnung - Möbel - Hausordnung
  Grammatik Lokalangaben im Dativ - Wechselpräpositionen - Verben mit Orts- und Richtungsangaben - Modalverb: dürfen - Komparation der Adjektive
  Aussprache Der Laut h [h]
  Fakultativ (Teil B) Wie wohnen die Deutschen?

  a1 kapitel 7 sayfa 169

  169 einhundertneunundsechszig | yüzaltmışdokuz

 • Teil A Eine Wohnung | Bir ev

     Dinleyin ve okuyun

  170

  170 einhundertsiebzig | yüzyetmiş

 • Teil A Eine Wohnung | Bir ev

  171 

  171 einhunderteinundsiebzig | yüzyetmişbir

 • Teil A Eine Wohnung | Bir ev

   172

  172 einhundertzweiundsiebzig | yüzyetmişiki

 • Teil A Eine Wohnung | Bir ev

   173

  173 einhundertdreiundsiebzig | yüzyetmişüç

 • Teil A Eine Wohnung | Bir ev

   174

  174 einhundertvierundsiebzig | yüzyetmişdört

 • Teil A Eine Wohnung | Bir ev

   175 01

   Diyaloğu dinleyin

  175 02

  175 einhundertfünfundsiebzig | yüzyetmişbeş

 • Teil A Eine Wohnung | Bir ev

     Dinleyin ve okuyun

  176

  176 einhundertsechsundsiebzig | yüzyetmişaltı

 • Teil A Eine Wohnung | Bir ev

  177 01

   Dinleyin ve tekrar edin

  177 02

  177 einhundertsiebenundsiebzig | yüzyetmişyedi

 • Teil A Die Wohnungseinrichtungen | ev mobilyaları

   178

  178 einhundertachtundsiebzig | yüzyetmişşekiz

 • Teil A Die Wohnungseinrichtungen | ev mobilyaları

   179

  179 einhundertneunundsiebzig | yüzyetmişdokuz

 • Teil A Die Wohnungseinrichtungen | ev mobilyaları

  180

  180 einhundertachtzig | yüzseksen

 • Teil A Die Wohnungseinrichtungen | ev mobilyaları

  181 01

   Dinleyin ve okuyun

  181 02

  181 einhunderteinundachtzig | yüzseksenbir

 • Teil A Die Hausordnung | ev düzeni

   182

  182 einhundertzweiundachtzig | yüzsekseniki

 • Teil A Die Hausordnung | ev düzeni

   183

  183 einhundertdreiundachtzig | yüzseksenüç

 • Teil A Wissenswertes | bilmeye değer

   184

  184 einhundertvierundachtzig | yüzseksendört

 • Teil B Wissenswertes | bilmeye değer

     Dinleyin ve okuyun

  185

  185 einhundertfünfundachtzig | yüzseksenbeş

 • Teil B Lokalangaben | yerel bilgiler

   186

  186 einhundertsechsundachtzig | yüzseksenaltı

 • Teil C Lokalangaben | yerel bilgiler

  187

  187 einhundertsiebenundachtzig | yüzseksenyedi

 • Teil C Verben | Fiiller

  188

  188 einhundertachtundachtzig | yüzseksensekiz

 • Teil C Verben | Fiiller

  189

  189 einhundertneunundachtzig | yüzseksendokuz

 • Teil C Verben | Fiiller

   190

  190 einhundertneunzig | yüzdoksan

 • Teil C Verben | Fiiller

  191

  191 einhunderteinundneunzig | yüzdoksanbir

 • Teil C Adjektive | Sıfatlar

  192

  192 einhundertzweiundneunzig | yüzdoksaniki

 • Teil C Adjektive | Sıfatlar

  193

  193 einhundertdreiundneunzig | yüzdoksanüç

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

   Konuşmayı dinleyin

  194

  194 einhundertvierundneunzig | yüzdoksandört

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

  195

  195 einhundertfünfundneunzig | yüzdoksanbeş

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

  196

  196 einhundertsechsundneunzig | yüzdoksanaltı

Teil A - Themen und Aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 7

Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

Kurs Genel bakış Kapitel 7

Kapitel 7: Wohnen Teil A Eine Wohnung in der Stadt 170 | Die Wohnungseinrichtung 178 | Die Hausordnung 183 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 185 | Teil C Lokalangaben 187 | Verben 189 | Adjektive 192 | Nomen 193 | Teil D Rückblick 194

Kapitel 7 Wohnen
Sprachliche Handlungen Eine Wohnung und die Wohnlage beschreiben - Wohnungsanzeigen lesen - Gespräche mit einem Makler führen - Über Möbel und die Wohnungseinrichtung sprechen - Den Weg beschreiben - Die Hausordnung lesen
Wortschatz Wohnung - Wohnlage - Umgebung der Wohnung - Möbel - Hausordnung
Grammatik Lokalangaben im Dativ - Wechselpräpositionen - Verben mit Orts- und Richtungsangaben - Modalverb: dürfen - Komparation der Adjektive
Aussprache Der Laut h [h]
Fakultativ (Teil B) Wie wohnen die Deutschen?

a1 kapitel 7 sayfa 169

169 einhundertneunundsechszig | yüzaltmışdokuz

No Internet Connection