• Teil A - Themen und Aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 8

  Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
  Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

  Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

  Kurs Genel bakış Kapitel 8

  Kapitel 8: Begegnungen und Ereignisse Teil A Gute Wünsche und schöne Geschenke 198 | Die Gesundheit 201 | Entschuldigungen 205 | Was ist noch alles passiert? 207 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 210 | Teil C Verben 213 | Teil D Rückblick 218

  Kapitel 8 Begegnungen und Ereignisse
  Sprachliche Handlungen Gute Wünsche formulieren - Eine Einladung annehmen/absagen - Die wichtigsten Körperteile nennen - Einen Termin beim Arzt vereinbaren - Ratschläge zum Thema Gesundheit geben - Einfache Nachrichten verstehen
  Wortschatz Wünsche - Einladung - Körperteile - Einfache Nachrichtensprache
  Grammatik werden - Verben mit Dativ und Akkusativ - Modalverben im Präteritum - Vergangenheitsformen der Verben - Präpositionen: zu, von, mit, für
  Aussprache Komposita
  Fakultativ (Teil B) Grafik: Freie Tage in der EU - Die beliebteste Feier in Deutschland: die Weihnachts- feier

  a1 kapitel 8 sayfa 197

  197 einhundertsiebenundneunzig | yüzdoksanyedi

 • Teil A Wünsche und Geschenke | Dilekler ve hediyeler

   198

  198 einhundertachtundneunzig | yüzdoksansekiz

 • Teil A Wünsche und Geschenke | Dilekler ve hediyeler

  199

  199 einhundertneunundneunzig | yüzdoksandokuz

 • Teil A Gesundheit | Sağlık

  200

  200 zweihundert | ikiyüz

 • Teil A Gesundheit | Sağlık

   Dinleyin ve hataları not edin

  201 01

   Dinleyin ve okuyun

  201 02

  201 zweihunderteins | ikiyüzbir

 • Teil A Wünche und Geschenke | Dilekler hediyeler

   202

  202 zweihundertwzei | ikiyüziki

 • Teil A Wünche und Geschenke | Dilekler hediyeler

   203 01

   Dinleyin ve tekrar edin

  203 02

  203 zweihundertdrei | ikiyüzüç

 • Teil A Entschuldigung | Özür dilemek

     Dinleyin ve okuyun

  204

  204 zweihundertvier | ikiyüzdört

 • Teil A Entschuldigung | Özür dilemek

   205

  205 zweihundertfünf | ikiyüzbeş

 • Teil A Nachrichten | Haberler

   206

  206 zweihundertsechs | ikiyüzaltı

 • Teil A Nachrichten | Haberler

  207 01

   Dinleyin ve okuyun

  207 02

  207 zweihundertsieben | ikiyüzyedi

 • Teil A Nachrichten | Haberler

  208

  208 zweihundertacht | ikiyüzysekiz

 • Teil A Nachrichten | Haberler

  209

  209 zweihundertneun | ikiyüzdokuz

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

   210

  210 zweihundertzehn | ikiyüzon

 • Teil B Wissenswertes | Bilmeye değer

   211

  211 zweihundertelf | ikiyüzonbir

 • Teil B Verben | Fiiller

     Dinleyin ve okuyun

  212

  212 zweihundertzwölf | ikiyüzoniki

 • Teil C Verben | Fiiller

  213

  213 zweihundertdreizehn | ikiyüzonüç

 • Teil C Verben | Fiiller

  214

  214 zweihundertvierzehn | ikiyüzondört

 • Teil C Verben | Fiiller

  215

  215 zweihundertfünfzehn | ikiyüzonbeş

 • Teil C Verben | Fiiller

  216

  216 zweihundertsechszehn | ikiyüzonaltı

 • Teil C Verben | Fiiller

  217

  217 zweihundertsiebzehn | ikiyüzonyedi

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

   Konuşmayı dinleyin

  218

  218 zweihundertachtzehn | ikiyüzonsekiz

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

  219

  219 zweihundertneunzehn | ikiyüzondokuz

 • Teil D Rückblick | Geriye bakış

  220

  220 zweihundertzwanzig | ikiyüzyirmi

Teil A - Themen und Aufgaben | Konular ve görevler Kapitel 8

Almanca Eğitim materyali Dinleme Okuma Yazma Konuşma odaklı hazırlanmıştır.
Bu bölüm okuma ve dinleme metinleri, bir konuda diyalog egzersizleri, kelime bina, dilbilgisi ve fonetik çalışmaları içermektedir. İşte temel beceriler tanıtan ve eğitimli ele alınmaktadır.

Sesli tekrar tekrar dinleyin, okurken sesli okuyun yazma bölümlerini yazın çalışırken kalem kağıdınız olsun ek olarak her gün bir cümle kağıt üzerine el yazısı ile yazın bu size büyük fayda sağlayacak, anlamını bilmeden sadece yazın, Almanca yazmak için Almanca gazetelerden kaynak olarak istifade edin. 

Kurs Genel bakış Kapitel 8

Kapitel 8: Begegnungen und Ereignisse Teil A Gute Wünsche und schöne Geschenke 198 | Die Gesundheit 201 | Entschuldigungen 205 | Was ist noch alles passiert? 207 | Teil B Wissenswertes (fakultativ) 210 | Teil C Verben 213 | Teil D Rückblick 218

Kapitel 8 Begegnungen und Ereignisse
Sprachliche Handlungen Gute Wünsche formulieren - Eine Einladung annehmen/absagen - Die wichtigsten Körperteile nennen - Einen Termin beim Arzt vereinbaren - Ratschläge zum Thema Gesundheit geben - Einfache Nachrichten verstehen
Wortschatz Wünsche - Einladung - Körperteile - Einfache Nachrichtensprache
Grammatik werden - Verben mit Dativ und Akkusativ - Modalverben im Präteritum - Vergangenheitsformen der Verben - Präpositionen: zu, von, mit, für
Aussprache Komposita
Fakultativ (Teil B) Grafik: Freie Tage in der EU - Die beliebteste Feier in Deutschland: die Weihnachts- feier

a1 kapitel 8 sayfa 197

197 einhundertsiebenundneunzig | yüzdoksanyedi

No Internet Connection